Rada Pożytku Publicznego

Końcówka I kadencji Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

By |2018-12-06T10:33:48+01:006 grudnia, 2018|Kategorie: Rada Pożytku Publicznego, Wiadomości|

Pierwsza kadencja Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dobiega końca. Przez ostatnie trzy lata BRDD aktywnie działała na rzecz białostockich organizacji pozarządowych. Jako organ opiniodawczy i konsultacyjny reprezentowała interesy organizacji pozarządowych w organach miejskich. Jej ostatnie posiedzenie odbyło się 26 listopada 2018 r. w Centrum Aktywności Społecznej przy ulicy Św. Rocha 3. Czas zatem na podsumowanie trzyletniej kadencji. [...]

VI posiedzenie Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

By |2017-02-14T12:20:54+01:0014 lutego, 2017|Kategorie: Rada Pożytku Publicznego|

Dnia 09 lutego odbyło się VI spotkanie Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego pod przewodnictwem Przewodniczącego Pawła Backiela, który serdecznie powitał Radę i przedstawił program obrad. Przedstawiciele Miejskiej Rady Seniorów omówił wyniki wyborów członków i po krótce streścił formę współpracy i możliwości jakie niesie za sobą współpraca z Radą Seniorów. Na posiedzeniu mogliśmy gościć cały skład w [...]

Zapraszamy na VI posiedzenie Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

By |2017-02-08T14:47:57+01:008 lutego, 2017|Kategorie: Rada Pożytku Publicznego|

Zapraszamy wszytskich zainteresowanych na VI posiedzenie Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 09.02.2017r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, ul.Słonimska 1, sala 10. Poniżej przedstawiamy plan VI posiedzenie Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego : 1. Powitanie uczestników posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Wydanie opinii dotyczącej kandydatur do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku [...]

Posiedzenia BRDPP – protokoły w załącznikach.

By |2017-01-27T11:40:54+01:0027 stycznia, 2017|Kategorie: Rada Pożytku Publicznego|

Posiedzenia Rady Pożytku Publicznego odbywają się cyklicznie. Głównymi osobami, które uczestniczą w spotkaniu są jej członkowie, ale również w posiedzeniach mają możliwość uczestnictwa  eksperci i obserwatorzy z głosem doradczym, w tym pracownicy Urzędu Miejskiego w Białymstoku, którzy zostali zapraszani przez Prezydenta lub Przewodniczącego. Rada opracowuje opinie, które są wynikiem wspólnego konsensusu, jednakże w momencie niemożności podjęcia zgodnej decyzji, [...]

Powołanie Członków i Rady Pożytku Publicznego.

By |2017-01-27T09:52:10+01:0027 stycznia, 2017|Kategorie: Rada Pożytku Publicznego|

Powołanie Rady Pożytku Publicznego wynika z zarządzenia Nr 493/16 z dnia 20 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 27/16 z dnia 19 stycznia 2016 r. Prezydent Miasta Białegostoku powołujące członków. Zgonie z § 5.  ustęp 1. wynika iż : Realizacja harmonogramu Budżetu Obywatelskiego 2018 następuje przy udziale Zespołu d. Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2018 rok powołania [...]

Została powołana Białostocka Rada Działalności Pożytku Publicznego.

By |2017-01-27T09:48:07+01:0026 stycznia, 2017|Kategorie: Rada Pożytku Publicznego, Wiadomości|

Białostocka Rada Działalności Pożytku Publicznego jest powołana do realizacji zasady dialogu obywatelskiego, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. Zasady, tryb działania oraz zadania Rady określa uchwała Nr XII/144/15 Rady Miasta Białystok z dnia 28 września 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, [...]