Program Edukacyjny „Kompetentna Organizacja” ma na celu wzmocnienie organizacji pozarządowych poprzez wzrost wiedzy i umiejętności kadr wewnętrznych organizacji. Program stanowi cykl dwudniowych warsztatów dla organizacji pozarządowych w zakresie: „Fundrising”, „Wizerunek NGO” i „Lider NGO”. Szkolenia odbywać się będą w Białymstoku i w Suwałkach. Swoją tematyką obejmą najpilniejsze problemy i potrzeby NGO w woj. podlaskim. Prowadzący warsztaty przekażą swoją wiedzę w następujących dziedzinach:

  • „Fundrising” – obejmie: podstawy fundrisingu, narzędzia fundrisingu, sponsoring i budowanie relacji z biznesem oraz jednostkami samorządu terytorialnego.
  • „Wizerunek NGO” – dotyczyć będzie: podstaw PR, kreowania wizerunku, budowania marki, nowoczesnych narzędzi kreowania wizerunku i promowania organizacji, komunikowania się i budowania relacji ze społecznością lokalną poprzez narzędzia wizerunkowe.
  • „Lider NGO” – odniesie się do: efektywnych komunikacji wewnątrz organizacji, budowania zespołu (poprzez odpowiednie sposoby motywowania), motywowanie i angażowanie społeczności lokalnej.

W spotkaniu może wziąć udział maksymalnie 20 osób reprezentujących organizacje pozarządowe, z zastrzeżeniem, że w każdym warsztacie uczestniczyć mogą jedynie 2 osoby z jednej organizacji pozarządowej. Na spotkaniu uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz wyżywienie (dostosowane do długości trwania warsztatów).

Najnowsze wpisy: