NGO Konsulting jest programem, który ruszy w 2017 r. Będzie miał na celu podniesienie wiedzy i umiejętności osób działających w organizacjach pozarządowych z terenu województwa podlaskiego poprzez udział w doradztwie udzielanym przez wyspecjalizowanego w danej dziedzinie eksperta.

Dyżury będą odbywały się w Białymstoku i w Suwałkach w zakresie:

  1. Księgowość i finanse w organizacjach pozarządowych – prowadzenie dokumentacji księgowej w NGO, tworzenie planu kont, tworzenie bilansu zysków i strat, tworzenie informacji dodatkowej dla urzędu skarbowego, rozliczenie dotacji na realizację zadań publicznych, opisywanie dokumentów w ramach projektów oraz statutowej działalności, prowadzenie działalności odpłatnej i gospodarczej, itp.,
  2. Pozyskiwanie środków na funkcjonowanie organizacji i realizację celów statutowych – pozyskiwanie funduszy na działalność organizacji, tworzenie projektów o dofinansowanie działalności organizacji, zarządzanie projektami, itp.,
  3. Funkcjonowanie organizacji pozarządowych – organizacja walnego zebrania, rejestracja statutu OPP, zmiany w KRS, współpraca między i wewnątrzsektorowej, zarządzanie organizacją, itp.

Rozwiązania, najczęściej pojawiających się problemów, będą opublikowane na stronie internetowej przez ekspertów.

Oprócz kontaktu bezpośredniego będzie istniała możliwość skontaktowania się z doradcą poprzez e-mail.