Powiatowe Seminaria Informacyjne stworzone zostały, aby spełnić następujące cele:

 • zwiększenie zasięgu i potencjału PFOP, a co za tym idzie sieciowania organizacji pozarządowych na terenie woj. podlaskiego,
 • wzrost zdolności organizacji pozarządowych z woj. podlaskiego do tworzenia koalicji, współpracy i przepływu informacji w III sektorze,
 • zaprezentowanie korzyści, jakie można odnieść z przystąpienia do Federacji oraz zaprezentowania idei sieciowania sektora pozarządowego.

Na Seminariach poruszane będą tematy:

 • Sieciowanie organizacji pozarządowych
 • Rola III sektora w Polsce i UE
 • Współpraca NGOs dla zwiększenia efektywności działań
 • Czym jest Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych? Co mogę do niej wnieść a co otrzymam w zamian?
 • Jak przystąpić do PFOP?
 • Potrzeby podlaskich NGOs” – seminarium o charakterze otwartym

Przewidzianych jest 14 seminariów, po min. 35 osób na każdym, po jednym w każdym mieście powiatowym. Przewidziany czas trwania każdego z Seminariów to 4 godziny (3 godz. na część merytoryczną, 1 godz. na strefę stoiskową). Uczestnikami mogą być wszystkie osoby reprezentujące sektor pozarządowy. Na spotkaniu zapewniony będzie suchy catering oraz materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące sieciowania organizacji i możliwości przystąpienia do PFO.

 • Podczas seminarium zostanie stworzona specjalna strefa stoiskowa, na której organizacje pozarządowe będą mogły:
 • zaprezentować swoje działania;
 • wymienić się doświadczeniami;
 • rozpocząć pierwsze rozmowy zmierzające do nawiązania współpracy;
 • wypełnić oświadczenie przystąpienia do Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Najnowsze wpisy:

Powiatowe Seminarium w Zambrowie.

27 kwietnia, 2017|0 Comments

W miejscowości Zambrowie, pow. zambrowski, w dniu 12 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00 odbyło się kolejne Powiatowe Seminarium Informacyjne. Zostało ono przeprowadzone w Sali Konferencyjnej w Zambrowie.  Seminarium było przeprowadzone przez Panią Ewę Ślesińską. W spotkaniu wzięło [...]

Powiatowe seminarium w Dołubowie

27 kwietnia, 2017|0 Comments

W miejscowości Dołubowo , pow. siemiatycki, w dniu 26 kwietnia 2017 r.  odbyło się kolejne Powiatowe Seminarium Informacyjne. Zostało ono przeprowadzone w śwtlicy wiejskiej położonej w Dołubowo 34 17-306 Dziadkowice.  Seminarium było przeprowadzone przez Pana Sławomira Sidoruka. W spotkaniu wzięło [...]

Powiatowe Seminarium w Kolnie

27 kwietnia, 2017|0 Comments

W miejscowości Kolno , pow. kolneński, w dniu 21 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00 odbyło się kolejne Powiatowe Seminarium Informacyjne. Zostało ono przeprowadzone w Restauracji Colnus położonej przy ul. Strażackiej 1 w Kolnie.  Seminarium było przeprowadzone [...]

Drugie Powiatowe Seminarium Informacyjne

6 czerwca, 2016|0 Comments

W miejscowości Sokółka, pow. sokólski, w dniu 31 maja 2016 r. o godz. 10:00 odbyło się drugie Powiatowe Seminarium Informacyjne. Zostało ono przeprowadzone w sali Kawiarnia Lira, należącej do Sokólskiego Ośrodka Kultury (ul. Grodzieńska 1). [...]