Projekt „Wspieramy Seniorów”

Projekt realizowany przez Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu ASOS (Priorytet 4. Usługi społeczne dla osób starszych <usługi zewnętrzne>; Działanie 4. Rozszerzenie dostępności do usług społecznych m.in. opiekuńczych, kulturalnych, edukacyjnych, poradniczo-doradczych, sportowych i turystycznych).

Celem projektu jest stworzenie na terenie powiatu grajewskiego miejsca wspierającego osoby starsze, poprzez organizowanie bezpłatnych zajęć.

Czas trwania projektu: 01.06.2016 – 31.12.2016
Realizator projektu: Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Warszawska 44/1 (III piętro), 15-077 Białystok

Biuro projektu: Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury: Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo

Miejsce realizacji projektu: powiat grajewski

Odbiorcy projektu: grupą docelową projektu będą osoby powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie powiatu grajewskiego

Działania w ramach projektu:

  • Wieczorek poetycki połączony z projekcjami filmowymi (zajęcia obowiązkowe)
  • Zdrowa żywność (zajęcia obowiązkowe)
  • Szkolenia „Wolontariat na 6+” (zajęcia obowiązkowe)
  • Klub Aktywnego Seniora (zajęcia do wyboru)
  • Koło ogrodnika (zajęcia do wyboru)
  • Zajęcia z kabaretu (zajęcia do wyboru)
  • Rękodzielnictwo (zajęcia do wyboru)

W ramach powyższych działań zostanie nagranych 12 filmów ze spotkań.

 Liczba osób objętych działaniem: 70 osób

Więcej informacji można uzyskać:

  • Ewelina Ajdyn
  • tel. 793 211 656
  • mail: ewelina.ajdyn@gmail.com