fundacja

NGO ma możliwość pozyskania dotacji w ramach współpracy z Ministrem Zdrowia w 2017r.

By |2017-02-07T10:11:44+01:007 lutego, 2017|Kategorie: Wiadomości|Tagi: , , , , , |

Informacja o rozpoczęciu procedury przyjęcia dotacji celowych dla jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji oraz stowarzyszeń, ogłoszona przez Ministerstwo Zdrowia celem realizacji zadań zawartych w Programie współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2017r. Nowelizacja - Program w 2017 r. zaplanowano publiczne środki finansowe w wysokości 700.000 zł. Oferty należy nadsyłać do 21 [...]

Nowe przepisy o REGRANTINGU

By |2016-08-28T23:32:52+02:0011 lipca, 2016|Kategorie: Wiadomości|Tagi: , , , , |

5 sierpnia 2015 r. została wydana nowelizacja do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w której między innymi wprowadzono art. 16a. Treść tego artykułu dokonał podziału konkursów na „zwykłe” i w formie regrantingu. Pomimo, że w art. 16a nie pojawia się słowo regranting to procedura w nim opisana jasno na to wskazuje, że mamy [...]

Upadłość fundacji lub stowarzyszenia

By |2016-08-28T23:33:07+02:0030 maja, 2016|Kategorie: Wiadomości|Tagi: , , , , |

Prawo upadłościowe dotyczy, według art. 5 ust. 1 Ustawy o prawie upadłościowym, przedsiębiorców w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że fundacja lub stowarzyszenie, które prowadzi działalność gospodarczą również ma zdolność upadłościową. Celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie w jak najwyższym stopniu wierzycieli dłużnika, który „utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych”. Art. 11 ust. 1a u.p.u. [...]

Połączenie fundacji

By |2016-08-28T23:33:12+02:0016 maja, 2016|Kategorie: Wiadomości|Tagi: , , , , , |

Połączenie się jednej fundacji z drugą jest, oprócz likwidacji i ogłoszenia upadłości, sposobem zakończenia jej działalności. Podstawę prawną w tym przypadku odnajdziemy w art. 5 ust. 1 zd. 2 u.f., który stanowi, że statut może fakultatywnie zawierać postanowienia dotyczące łączenia się fundacji z inną. Ów proces może polegać albo na transferze majątku z jednej fundacji do [...]