oferty

Nowe wzory MRPiPS na realizację zadań publicznych

By |2016-08-31T15:13:44+02:0023 sierpnia, 2016|Kategorie: Wiadomości|Tagi: , , , , , , , , |

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał 17 sierpnia 2016 r. rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, które wejdzie w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia. Jest to skutek nowelizacji z sierpnia ubiegłego roku ustawy o działalności pożytku publicznego i [...]

Konkurs ofert na pomoc społeczną

By |2016-08-31T08:37:27+02:0015 lipca, 2016|Kategorie: Wiadomości|Tagi: , , , , , , |

13 lipca 2016 r. Prezydent Miasta Białegostoku wydał zarządzenie (nr 698/16) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2016 r. pn.: Wsparcie osób bezdomnych poprzez ich aktywizację społeczną i zawodową. Zadanie wynika i mieści się w zakresie priorytetów zamieszczonych w Programie współpracy Miasta Białystok z NGO oraz innymi [...]