stowarzyszenie

Nowe przepisy o REGRANTINGU

By |2016-08-28T23:32:52+02:0011 lipca, 2016|Kategorie: Wiadomości|Tagi: , , , , |

5 sierpnia 2015 r. została wydana nowelizacja do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w której między innymi wprowadzono art. 16a. Treść tego artykułu dokonał podziału konkursów na „zwykłe” i w formie regrantingu. Pomimo, że w art. 16a nie pojawia się słowo regranting to procedura w nim opisana jasno na to wskazuje, że mamy [...]

Stowarzyszenia zwykłe – co to takiego?

By |2016-09-07T14:26:14+02:0013 czerwca, 2016|Kategorie: Wiadomości|Tagi: , , |

Stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia, które nie posiada osobowości prawnej. Brak osobowości prawnej nie zmienia faktu, że stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu: nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe zaciągać zobowiązania pozywać i być pozywane Do rozpoczęcia procesu zakładania stowarzyszenia zwykłego potrzebne jest zebranie co najmniej 3 osób, które dokonają: uchwalenia regulaminu [...]

Upadłość fundacji lub stowarzyszenia

By |2016-08-28T23:33:07+02:0030 maja, 2016|Kategorie: Wiadomości|Tagi: , , , , |

Prawo upadłościowe dotyczy, według art. 5 ust. 1 Ustawy o prawie upadłościowym, przedsiębiorców w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że fundacja lub stowarzyszenie, które prowadzi działalność gospodarczą również ma zdolność upadłościową. Celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie w jak najwyższym stopniu wierzycieli dłużnika, który „utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych”. Art. 11 ust. 1a u.p.u. [...]