RUSZAMY Z ZAPISAMI DLA MAM I DZIECI Z UKRAINY

NA WYJAZDY EDUKACYJNE.

Починаємо записуватись для мам та дітей з України на освітні поїздки.

Товариство допомоги дітям та молоді, що розташована в Руцяне-Ніді, у партнерстві з Підляською федерацією громадських організацій приймає абонементи на відпустку для матерів та їхніх дітей з України, які перебувають у Вармінсько-Мазурському та Підляському воєводствах. У кожному з таборів візьмуть участь 20 матерів та 30 дітей (всього 80 матерів і 120 дітей). Участь у літньому таборі безкоштовна.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z siedzibą w Rucianem- Nidzie w partnerstwie z Podlaską Federacją Organizacji Pozarządowych przyjmuje zapisy na wyjazdy wakacyjne dla mam i ich dzieci z Ukrainy przebywających na terenie województwa warmińsko- mazurskiego i podlaskiego. W każdym z turnusów uczestniczyć będzie 20 mam i 30 dzieci (razem 80 matek i 120 dzieci). Uczestnictwo w obozie letnim jest bezpłatne.

Необхідно вибрати лише одну дату навчальної поїздки.

Należy wybrać tylko jeden termin wyjazdu edukacyjnego.

 1. 03.07.2022 – 15.07.2022 – Biały Dunajec
 2. 19.07.2022 – 31.07.2022 – Biały Dunajec
 3. 03.08.2022 – 15.08.2022 – Ruciane- Nida
 4. 16.08.2022 – 28.08.2022 – Ruciane- Nida

 

Програма виїзних освітніх майстер-класів для матерів:

1-й семінар соціальної компетентності: заняття з розвитку особистості, асертивності, формування самооцінки, подолання стресу.

 1. Майстерні професійної активації: заняття, спрямовані на ознайомлення учасників з можливостями пошуку роботи, розробку документів для подачі заявки, наприклад, резюме, супровідного листа, підготовку до співбесіди тощо.
 2. Професійна підготовка: зразкові курси: курс pецепціоністки, курс продавця, курс догляду за Хворими, курс медичного реєстратора.
 3. Курс польської мови – навчання розмовляти та розуміти, практичне використання польської мови в контексті професійної роботи, курс, адаптований до індивідуальних навичок учасників.
 4. психологічна, а також інформаційно-консультативна підтримка.

Діти будуть безпосередньо під опікою матерів, а під час занять для жінок їм забезпечуватимуть опіку кваліфікованих вихователів, аніматорів, перекладача та організовують заходи в ігровій формі.

Program wyjazdowych warsztatów edukacyjnych dla mam:

1.warsztaty kompetencji społecznych: zajęcia z rozwoju osobistego, asertywności, budowania poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem.

 1. warsztaty z aktywizacji zawodowej: zajęcia ukierunkowane na zaznajomienie uczestniczek z możliwościami poszukiwania pracy, opracowania dokumentów aplikacyjnych tj. CV, list motywacyjny, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, itp.
 2. szkolenia zawodowe: przykładowe kursy: kurs recepcjonistka, kurs sprzedawca, kurs opieki nad chorym, kurs rejestratorka medyczna.
 3. kurs języka polskiego – nauka mówienia i rozumienia, praktyczne wykorzystanie języka polskiego w kontekście pracy zawodowej, kurs dostosowany do indywidualnych umiejętności uczestniczek.
 4. wsparcie psychologiczne oraz informacyjno-poradnicze.

Dzieci bezpośrednio będą pod opieką swoich mam, zaś w trakcie trwania zajęć dla kobiet, będą miały zapewnioną opiekę wykwalifikowanych wychowawców, animatorów, tłumacza oraz zorganizowane zajęcia w formie zabaw.

 

Заявки приймаються тільки через форму заявки.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

Освітні поїздки організовуються в рамках проекту «ЛІТНЯ АКАДЕМІЯ ТВОРЧОСТІ – Варстати ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З ДІТЬМИ З УКРАЇНИ», що фінансується Програмою освіти, Фондом двостороннього співробітництва для фінансування фінансового механізму Європейського економічного простору та Норвезьким фінансовим механізмом на 2014-2021 роки.

Wyjazdy edukacyjne organizowane są w ramach projektu „LETNIA AKADEMIA KREATYWNOŚCI – WARSZTATY DLA UCHODŹCZYŃ Z DZIEĆMI Z UKRAINY” finansowanego przez Program Edukacja, Fundusz Współpracy Dwustronnej na finansowanie mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021

 

Projekt „ Letnia Akademia Kreatywności – Warsztaty dla Uchodźczyń z dziećmi z Ukrainy” jest finansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021, Program Edukacja.

 

Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjna na adres: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, ul. Kolejowa 2B, 12-220 Ruciane- Nida do dnia 30 czerwca br.

Zgłoszenia mogą być również wysyłane skanem na pocztę e- mail: kierod@op.pl, lub 54@interia.eu,

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Osoby do kontaktu:

Alina Kierod, tel. 510211940, e- mail kierod@op.pl,

Paulina Jankowska, tel. 514703355, e- mail paulina54@interia.eu

 

DO POBRANIA:
Formularz rekrutacyjny – Форма заявки на освітні поїздки за проектом
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU RODO