Projekty dofinansowane z budżetu państwa

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

 

Okres realizacji projektu: 01.06.2021 r. do 30.10.2023 r.

Projekt realizowany przez: Podlaską Federację Organizacji Pozarządowychw partnerstwie ze Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej oraz Fundację Biznes i Prawo.

Wartość projektu : 1 284 907,20 zł  

Dofinansowanie w kwocie: 1 284 907,20 zł, z następujących źródeł: 

– ze środków europejskich: 1 082 919,78 zł  

– ze środków dotacji celowej: 201 987,42 zł 

Cel projektu: Zwiększenie kompetencji eksperckich wśród 500przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej w tym Przedsiębiorstw Społecznych z 500 PES w tym PS w celu zwiększenia częstotliwości ich udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na terenie województwa podlaskiego, warmińsko mazurskiego, lubelskiego, mazowieckiego i łódzkiego. 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

  1. DIAGNOZA PES dot. udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
  2. SZKOLENIA EKSPERCKIE dla PES w tym PS z zakresu wykorzystania prawa zamówień publicznych.
  3. Doradztwo w zakresie Zamówień Publicznych dla PES/PS.
  4. Warsztaty dla PES w tym PS z zakresu wykorzystania prawa zamówień publicznych.