Akademia Legislacji  i Procesu Stanowienia Prawa – czyli szkolenia eksperckie dla przedstawicieli NGO’s oraz Partnerów Społecznych w woj. lubelskim, podlaskim oraz warmińsko-mazurskim

Projekt „W sieci sprawnych NGO. Projekt wsparcia organizacji pozarządowych w woj. podlaskim.”

Projekt „Wspieramy Seniorów”

Integracja – Praca – Sukces!

Aktywizacja – Integracja – Praca

Integruj się, pracuj, wygrywaj!

Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu

Motywacja Receptą na Sukces

PODLASKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – Z NAMI MOŻNA WIĘCEJ!