BAZA DOBRYCH PRAKTYK

Stworzona w ramach projektu

„Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych – z Nami można więcej!”

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Przegląd projektów zrealizowanych lub ciągle realizowanych do upowszechniania wśród organizacji członkowskich PFOP.

Dobre i sprawdzone rozwiązania z zakresu doskonalenia zarządzania i budowania kompetencji do współpracy między organizacjami pozarządowymi

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych powstała 10 czerwca 2015 roku. Obecnie zrzesza 134 organizacje: fundacje, stowarzyszenia, lokalne grupy działania. Liczba ta wciąż się powiększa. Celem jej utworzenia jest między innymi działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wzmocnienie aktywnego obywatelstwa na poziomie wojewódzkim, krajowym i europejskim, czy też rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacniania poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych. Zakres jej działań jest bardzo szeroki, dokładniej został określony w Statucie Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Zostało zrealizowane wiele projektów, który miały ogromny wpływ na rozwijanie się społeczeństwa w różnych jego obszarach. Dzięki stałemu aktualizowaniu informacji w mediach społecznościowych oraz na naszej stronie internetowej, którą posiadamy co raz więcej osób dowiaduje się  o działaniach, które prowadzimy, ale także organizacje przez nas zrzeszone. Dodatkowo dla wszystkich członków Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych rozsyłany jest newsletter zawierający planowane konkursy i nabory wniosków w ramach środków samorządowych. Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych dzięki zacieśnieniu współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Związkiem Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego podjęła inicjatywę monitorowania informacji prowadzonych przez samorządy z województwa podlaskiego  dotyczącą zapytań ofertowych, rozeznania rynku, zapytań o cenę, która jest w przetargach zgodna z obowiązującą ustawą prawa zamówień publicznych. Zebrane informacje zostają weryfikowane i filtrowane, a następnie przesyłane  do organizacji zgodnie z profilem ich działalności. Wszystkie wyżej wymienione działania mają na celu doprowadzić do pozyskiwania dotacji, nowych grantów czy zleceń, umożliwiających osiągnięcie stabilnego przychodu wzrostu zatrudnienia oraz potencjału społecznego i gospodarczego.

Formularz zgłoszeniowy 

Rozwój ekonomii społecznej
Planeta Zieleni
Wesołe Wakacje Sportowe