Rada Pożytku Publicznego

Rada Pożytku Publicznego2017-01-24T14:21:22+01:00

Końcówka I kadencji Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Pierwsza kadencja Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dobiega końca. Przez ostatnie trzy lata BRDD aktywnie działała na rzecz białostockich organizacji pozarządowych. Jako organ opiniodawczy i konsultacyjny reprezentowała interesy organizacji pozarządowych w organach miejskich. Jej ostatnie posiedzenie [...]

Autor |6 grudnia, 2018|Kategorie: Rada Pożytku Publicznego, Wiadomości|0 Comments

VI posiedzenie Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Dnia 09 lutego odbyło się VI spotkanie Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego pod przewodnictwem Przewodniczącego Pawła Backiela, który serdecznie powitał Radę i przedstawił program obrad. Przedstawiciele Miejskiej Rady Seniorów omówił wyniki wyborów członków i po [...]

Autor |14 lutego, 2017|Kategorie: Rada Pożytku Publicznego|0 Comments

Zapraszamy na VI posiedzenie Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zapraszamy wszytskich zainteresowanych na VI posiedzenie Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 09.02.2017r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, ul.Słonimska 1, sala 10. Poniżej przedstawiamy plan VI posiedzenie Białostockiej Rady Działalności Pożytku [...]

Autor |8 lutego, 2017|Kategorie: Rada Pożytku Publicznego|0 Comments

Posiedzenia BRDPP – protokoły w załącznikach.

Posiedzenia Rady Pożytku Publicznego odbywają się cyklicznie. Głównymi osobami, które uczestniczą w spotkaniu są jej członkowie, ale również w posiedzeniach mają możliwość uczestnictwa  eksperci i obserwatorzy z głosem doradczym, w tym pracownicy Urzędu Miejskiego w Białymstoku, którzy [...]

Autor |27 stycznia, 2017|Kategorie: Rada Pożytku Publicznego|0 Comments

Powołanie Członków i Rady Pożytku Publicznego.

Powołanie Rady Pożytku Publicznego wynika z zarządzenia Nr 493/16 z dnia 20 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 27/16 z dnia 19 stycznia 2016 r. Prezydent Miasta Białegostoku powołujące członków. Zgonie z § 5.  ustęp 1. [...]

Autor |27 stycznia, 2017|Kategorie: Rada Pożytku Publicznego|0 Comments

Została powołana Białostocka Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Białostocka Rada Działalności Pożytku Publicznego jest powołana do realizacji zasady dialogu obywatelskiego, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. Zasady, tryb działania oraz zadania Rady określa uchwała Nr XII/144/15 Rady Miasta Białystok z [...]

Autor |26 stycznia, 2017|Kategorie: Rada Pożytku Publicznego, Wiadomości|0 Comments