DEKLARACJA

Dołącz do Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Pobierz, wypełnij i wyślij do nas swoją deklarację członkowską
DEKLARACJA

Najnowsze informacje

Wydłużenie rekrutacji Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych do udziału w projekcie „Współdziałanie w ramach szerszych, branżowych sieci i powiązań kooperacyjnych i klastrowych podmiotów ekonomii społecznej” do dnia 30.06.2022 r.

29 grudnia, 2021|0 Comments

Szanowni Państwo, Informujemy o wydłużeniu naboru Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych w ramach rekrutacji do projektu „Współdziałanie w ramach szerszych, branżowych sieci i powiązań kooperacyjnych i klastrowych podmiotów ekonomii społecznej”. Podmioty zainteresowane dołączeniem do [...]

Realizowane projekty

 Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych i ich przedstawicieli, w tym również organizacji członkowskich Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Beneficjenci zostaną objęci następującym wsparciem:

 • warsztaty (Program Edukacyjny „Kompetentna Organizacja”, Warsztaty Przyszłości PFOP);
 • doradztwo (NGO Konsulting);
 • seminaria (Powiatowe Seminaria Informacyjne);
 • kawiarenki obywatelskie (nieformalne spotkania przy kawie).

Dowiedz się więcej

Projekt skierowany do osoby powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie powiatu grajewskiego

Działania w ramach projektu:

 • Wieczorek poetycki połączony z projekcjami filmowymi (zajęcia obowiązkowe)
 • Zdrowa żywność (zajęcia obowiązkowe)
 • Szkolenia „Wolontariat na 6+” (zajęcia obowiązkowe)
 • Klub Aktywnego Seniora (zajęcia do wyboru)
 • Koło ogrodnika (zajęcia do wyboru)
 • Zajęcia z kabaretu (zajęcia do wyboru)
 • Rękodzielnictwo (zajęcia do wyboru)

Dowiedz się więcej