Załączniki:

01_kwestionariusz aplikacyjny
02_deklaracja udziału w projekcie
03_oświadczenie pomoc społeczna_PDA
04_oświadczenie POPŻ_PDA
05_oświadczenie rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym_PDA
Oświadczenie RODO