Wizja i misja organizacji

Jednym z ważnych elementów działania organizacji jest wykreowanie własnej misji i wizji. Pomoże to przyśpieszyć rozwój i szybciej doprowadzi do sukcesu.

 

Wizja- idea, marzenia do których dążymy. Jest ważna w wyznaczaniu kierunku i motywowaniu zespołu do działania. Istotnym jest, by wypracować wizję w grupie osób, które przez swoje działania będą się starać to zrealizować. Przy rozpracowywaniu wizji najlepiej korzystać z praktyk pracy twórczej, zmobilizuje to zespół w budowaniu wizji organizacji.

 

Tworzenie wizji składa się z następujących kroków:

 • zintegrować zespół i ożywić ich wyobraźnię,
 • omówić mocne i słabe strony i jak z nich wyciągnąć korzyści,
 • przemiana myślenia negatywnego na pozytywne,
 • określenie działań na przyszłość.

 

Misja- założenia, cel jaki jest niezbędny do realizacji założeń wizji.

Cechy misji:

 • określa rolę i wytyczne organizacji i jej podstawowe wartości
 • określa obszar działań którym się powinno zajmować,
 • opierając się o główny cel wyznacza szczegółowe zadania.

Przy opracowywaniu misji należy omówić następujące pytania:

 • Kim jesteśmy?
 • Czym się zajmujemy?
 • Po co istniejemy?
 • Jakie są nasze wartości?
 • Czym się wyróżniamy?
 • Dlaczego jesteśmy wyjątkowi?

Misja powinna być określona zwięźle, jasno i zrozumiale, a przede wszystkim powinna być autentyczna. Jeżeli misja nie odzwierciedla się z działalnością organizacji, podważa to autorytet organizacji i skutkuje brakiem zaufania.

 

 

 

Źródła: http://www.sektor3.wroclaw.pl