Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych i Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży zorganizowali kolejną Galę Ekonomii Społecznej w Piątnicy.

W II Gali Ekonomii Społecznej wzięło udział ok 300 osób, swoją obecnością zaszczycił Prezydent Miasta Łomży Mariusz Chrzanowski, który objął Honorowy Patronat nad tym wydarzeniem.

Podczas Konferencji Zarząd Województwa Podlaskiego był reprezentowany przez Wicemarszałków Marka Olbrysia oraz Stanisława Derehajło, samorząd powiatowy  reprezentowali Maria Dziekońska – Wicestarosta Powiatu Łomżyńskiego,  Jacek Murawski – Wicestarosta Powiatu Zambrowskiego i Karol Pieloszczyk – Wicestarosta Powiatu Kolneńskiego, a także przedstawiciele samorządu gminnego tj. Artur Wierzbowski – Wójt Gminy Piątnica oraz Józef Wiśniewski – Wójt Gminy Kolno oraz liczne grono radnych.

Godnym przedstawicielem Narodowego Instytutu Wolności CRSO w Warszawie była Aleksandra Wołocznik, która przybliżyła planowane do uruchomienia w najbliższym czasie, przez administrację rządową programy wsparcia. Na Gali obecnych było blisko 100 organizacji pozarządowych w tym stowarzyszeń, fundacji, spółek z.o.o non-profit, spółdzielni socjalnych, związków zawodowych oraz przedsiębiorcy z subregionu łomżyńskiego.

Przyznane dotacje na zatrudnienie i rozwój Przedsiębiorstw Społecznych

Fundacja DWA SERCA – prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Śniadowie dla osób w podeszłym wieku i niesamodzielnych poprzez zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku, wartość przyznanej dotacji 100 000 PLN.

Naturall Sp.z.o.o non-profit – prowadzenie sklepu zielarsko-medycznego, promowanie zdrowego trybu życia i medycyny naturalne, wartość przyznanej dotacji: 60 000 PLN.

Fundacja DR.OTIS – rozbudowa istniejącego przedszkola oraz rozszerzenie działalności o prowadzenie żłobka w Łomży. Organizowanie szkoleń rodzicom oraz specjalistom pracującym z dziećmi głównie niepełnosprawnymi, wartość przyznanej dotacji 80 000 PLN.

Spółdzielnia Socjalna FENIX w Łomży – usługi fotograficzne oraz usługi  filmowania 360 stopni z ziemi i z dronów, wartość przyznanej dotacji 100 000 PLN.

Spółdzielnia Socjalna Uśmiech Zdrowia w Łomży – indywidualne doradztwo i szkolenia z zakresu profilaktyki oraz zdrowego stylu życia, wartość przyznanej dotacji 100 000 PLN.

Spółdzielnia socjalna Gryfin w Łomży – usługi z zakresu fotografii i informatyki, m.in. prezentacje multimedialne – spacery wirtualne, które mają służyć promocji firm, samorządów i instytucji, wartość przyznanej dotacji 100 000 PLN.

 

 

Fundacja Działań Lokalnych LOGOS – prowadzenie sklepu ortopedyczno-medyczno-rehabilitacyjnego, wartość przyznanej dotacji 100 000 PLN.

Fundacja Handel bez ograniczeń – świadczenie usług wynajmu mieszkań, sprzątania i prania, wartość przyznanej dotacji 100 000 PLN.

Fundacja Inicjatyw Lokalnych Media Polska – prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej. Dodatkowa misja to współpraca z wydawcami lokalnymi – uruchamianiu i wydawaniu popularnej prasy bezpłatnej oraz prezentowaniu podejmowanej problematyki na forum ogólnopolskim, za pośrednictwem Internetu, wartość przyznanej dotacji 100 000 PLN.

Fundacja JA i TY – prowadzenie Wirtualnego Salonu Rozrywki w Łomży, gry oraz zabawy edukacyjne w technologii 3D, wędrówki po wszystkich kontynentach, górach, puszczach, Księżycu oraz skoki na bungee, wartość przyznanej dotacji 100 000 PLN.

 

Certyfikaty Podlaskiego Żubra NGO’S

Wydarzenie zgromadziło liczne grono osób związanych z działalnością trzeciego sektora. Oprócz licznych wykładów podnoszących kwalifikacje merytoryczne oraz kompetencje miękkie Uczestników Gali, nie zabrakło podziękowań dla tych najbardziej zaangażowanych. Wyróżnione zostały osoby reprezentujące lokalne organizacje oraz instytucje samorządowe.

Łomża, jak i cały subregion łomżyński są kolebką ekonomii społecznej w województwie podlaskim. Jest tu bardzo pozytywna atmosfera i zrozumienie do współpracy i dialogu” – podkreślał prezes Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych Paweł Backiel.

Certyfikaty Podlaskiego Żubra NGO’S otrzymali:

Teresa Steckiewicz – założycielka i prezes Łomżyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych i Hospicjum Świętego Ducha w Łomży, Wyróżniona Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Łomżyńskiego” (1998).

Grażyna Czajkowska – przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, przewodnicząca Łomżyńskiej Społecznej Rady Seniorów oraz wiceprzewodnicząca  Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego.

Jan Karczewski – prezes zarządu Koła Powiatowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Łomży.

Jacek Norbert Murawski – Wicestarosta Powiatu Zambrowskiego.

Ewa Faszcza – Dyrektor Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie.

W trakcie kolacji gościom akompaniament muzyczny zapewnił Zespół BAYER FULL na czele ze Sławomirem ŚWIERZYŃSKIM oraz Kapela znad Baryczy z Bogusławem CEBULSKIM.