logotypy

Termin naboru: 2.01.2019 – 20.01.2019 r.

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży ogłasza wyniki I naboru wniosków na przyznanie grantów w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”, Program Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Dofinansowanie otrzymują mikroprojekty, które spełniły kryteria udziału w projekcie i uzyskały wymaganą liczbę punktów:

Lp. Numer wniosku o przyznanie grantu Nazwa wnioskodawcy Liczba przyznanych punktów w ocenie formalno – merytorycznej Wnioskowana kwota dofinansowania Przyznana kwota dofinansowania
1. 1/ Nabór1/2.01.-20.01.2019 Gmina Wyszki 66 149 520,00 PLN 149 520,00 PLN
2. 2/ Nabór1/2.01.-20.01.2019 Gmina Dąbrowa Białostocka 65 149 520,00 PLN 149 520,00 PLN
3. 3/ Nabór1/2.01.-20.01.2019 Gmina Trzcianne 63 149 520,00 PLN 149 520,00 PLN
4. 4/ Nabór1/2.01.-20.01.2019 Gmina Wizna 65 149 520,00 PLN 149 520,00 PLN
5. 5/ Nabór1/2.01.-20.01.2019 Gmina Wysokie Mazowieckie 63 149 520,00 PLN 149 520,00 PLN
6. 6/ Nabór1/2.01.-20.01.2019 Gmina Suraż 64 149 520,00 PLN 149 520,00 PLN
7. 7/ Nabór1/2.01.-20.01.2019 Gmina Sokoły 62 149 520,00 PLN 149 520,00 PLN
8. 8/ Nabór1/2.01.-20.01.2019 Gmina Kulesze Kościelne 60 149 520,00 PLN 149 520,00 PLN
9. 9/ Nabór1/2.01.-20.01.2019 Gmina Brańsk 61 149 520,00 PLN 149 520,00 PLN
10. 10/Nabór1/2.01-20.01.2019 Gmina Szepietowo 62 149 520,00 PLN 149 520,00 PLN
11. 11/Nabór1/2.01-20.01.2019 Gmina Jaświły 61 149 520,00 PLN 149 520,00 PLN

 

Obecnie trwa nabór uzupełniający wniosków o przyznanie grantów na realizacje mikroprojektów w ramach II naboru wniosków

Termin naboru 22.01.2019 – 1.02.2019 r.