W czwartek, 27 grudnia 2018 r., na posiedzeniu Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał blisko 8 mln zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 9 projektów dotyczących aktywnej integracji. Będą to staże, praktyki, porady dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Wśród beneficjentów znalazła się Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych poprowadzi projekt pt. „Pobudzić do aktywności!” o wartości 1 mln zł, na który dostała dofinansowanie 942,6 tys. zł.

Skorzysta z niego 50 mieszkańców powiatów: łomżyńskiego, zambrowskiego, kolneńskiego, grajewskiego i miasta Łomża.
Podobnie jak w innych projektach, osoby te otrzymają indywidualny plan działania, wezmą udział w zajęciach z zakresu reintegracji zawodowej, społecznej, pośrednictwa pracy oraz szkoleniach i kursach zawodowych.

Fot. pixabay.com