Powołanie Rady Pożytku Publicznego wynika z zarządzenia Nr 493/16 z dnia 20 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 27/16 z dnia 19 stycznia 2016 r. Prezydent Miasta Białegostoku powołujące członków.

Zgonie z § 5.  ustęp 1. wynika iż : Realizacja harmonogramu Budżetu Obywatelskiego 2018 następuje przy udziale Zespołu d. Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2018 rok powołania przez Prezydenta Miasta Białystok, zwanego dalej Zespołem.
Ustęp 2. ustawy głosi, iż w skład Zespołu powinno wchodzić:
1) od 3 do 7 reprezentantów białostockich organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wskazanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego, funkcjonującą przy Prezydencie Miasta Białegostoku;
2) od 3 do 7 radnych wskazanych przez Radę Miasta Białystok;
3) od 3 do 7 pracowników Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
Ostatni ustęp wskazuje, iż regulamin prac Zespołu określi Prezydent Miasta Białegostoku.

 

5 przedstawicieli Rady Miasta Białystok reprezentujących poszczególne kluby radnych:

 • Alicja Biały
 • Zbigniew Brożek
 • Jarosław Grodzki
 • Paweł Myszkowski
 • Sławomir Nazaruk

10 przedstawicieli organizacji pozarządowych (wybranych przez organizacje pozarządowe w wyborach bezpośrednich z największą ilością głosów):

 • Paweł Backiel – Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Tomasz Filipowicz – Katolickie Stowarzyszenie „ Civitas Christiana”
 • Tomasz Gosiewski – Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Podlaski
 • Grzegorz Kuczyński – Fundacja Białystok Biega
 • Grzegorz Łukaszewicz – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku
 • Krzysztof Mnich – Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej
 • Eugeniusz Muszyc – Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe w Gminie Białystok
 • Krzysztof Nowakowski – Klub Więzionych Internowanych Represjonowanych w Białymstoku
 • Jan Zalewski – Podlaska Federacja Sportu
 • Cezary Stanisław Zugaj – Polskie Stowarzyszenie SHINDOKAI KARATE

5 przedstawicieli Prezydenta:

 • Urszula Anna Mirończuk
 • Edyta Marzena Mozyrska
 • Lucja Orzechowska
 • Adam Kurluta
 • Anna Małgorzata Pawłowska

Rada Pożytku Publiczngeo jest powołana na 3-letnią kadencję.
Członkowie Rady są zobowiązani do czynnego uczestnictwa w posiedzedzeniach Rady, jak również są równi swoich prawach i obowiązkach. Ich desyknowanie przez Preznydenta obliguje do wykonywania zadań w ramach obowiązków służbowych.

Stworzone Prezydium Rady Pożytku Publicznego składa się Przewodniczący Rady i dwóch Zastępców Przewodniczącego. Prezydium ma za zadanie reprezentować przedstawicieli Prezydenta, przedstawicieli Rady Miasta, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Przewdoniczącym Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego został – Paweł Backiel.
Natomiast Zastępcami Przewodniczącego są Pani Edyta Marzena Mozyrska oraz Pan Zbigniew Brożek.

 

-> Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 27/16

->Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 493/16