Archiwum dla miesiąca: marzec 2019

Gala Partnerów Społecznych

By |2019-08-07T14:58:51+02:0019 marca, 2019|Kategorie: Wiadomości|

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz Forum Związków Zawodowych zorganizowała w dniu 01.03.2019 pensjonacie Sosnowe Zacisze w Kleosinie, Galę Partnerów Społecznych. W trakcie konferencji, którą prowadził Paweł BACKIEL – Prezes PFOP, można było uzyskać wiedzę merytoryczną z zakresu prawa pracy i nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, a także nabyć kompetencje miękkie z zarządzania zasobami ludzkimi i delegowania zadań. W spotkaniu wzięło udział [...]

Wyniki III naboru wniosków o przyznanie grantu 

By |2019-08-13T07:55:33+02:0017 marca, 2019|Kategorie: Wiadomości|

Termin naboru: 26.02.2019 – 15.03.2019 r. Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży ogłasza wyniki III naboru wniosków na przyznanie grantów w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”, Program Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Dofinansowanie otrzymują mikroprojekty, [...]

II Gala Ekonomii Społecznej w Łomży społecznicy, samorządowcy i organizacje pozarządowe nagrodzone!

By |2019-03-04T09:16:23+01:004 marca, 2019|Kategorie: Wiadomości|

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych i Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży zorganizowali kolejną Galę Ekonomii Społecznej w Piątnicy. W II Gali Ekonomii Społecznej wzięło udział ok 300 osób, swoją obecnością zaszczycił Prezydent Miasta Łomży Mariusz Chrzanowski, który objął Honorowy Patronat nad tym wydarzeniem. Podczas Konferencji Zarząd Województwa Podlaskiego był reprezentowany przez Wicemarszałków Marka Olbrysia [...]

Rozeznanie rynku – psycholog – projekt Aktywizacja Integracja Praca

By |2019-10-15T17:51:12+02:001 marca, 2019|Kategorie: Wiadomości|

  Białystok, 01-03-2019r   ROZEZNANIE RYNKU   W związku z realizacją projektu „Aktywizacja Integracja Praca” nr: RPPD.07.01.00-20-0185/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu [...]

ROZEZNANIE RYNKU w związku z realizacją projektu „Aktywizacja Integracja Praca” – Doradztwo zawodowe

By |2019-10-15T15:19:25+02:001 marca, 2019|Kategorie: Wiadomości|

  Białystok, 1.03.2019r.     ROZEZNANIE RYNKU  W związku z realizacją projektu „Aktywizacja Integracja Praca” nr: RPPD.07.01.00-20-0185/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu [...]

ROZEZNANIE RYNKU na wynajem sal do prowadzenia zajęć w ramach projektu „AKTYWIZACJA INTEGRACJA PRACA”

By |2019-10-15T14:39:59+02:001 marca, 2019|Kategorie: Wiadomości|

  Białystok, 1.03.2019r.     ROZEZNANIE RYNKU  W związku z realizacją projektu „Aktywizacja Integracja Praca” nr: RPPD.07.01.00-20-0185/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu [...]