W związku z nowymi przepisami – Rozporządzenie MRPiPS z 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), organizujemy w Białymstoku szkolenie:

NOWE WZORY OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ Z WYKONANYCH ZADAŃ.
KONTROLA MERYTORYCZNA I FINANSOWA DOTACJI UDZIELONEJ Z BUDŻETU JST.

Podczas szkolenia szczegółowo omówimy zagadnienia dotyczące:

  • nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań,
  • kontroli merytorycznej dotacji,
  • kontroli finansowej dotacji,
  • zasad dokumentowania kontroli,
  • praw i obowiązków kontrolującego i kontrolowanego.

 

Szkolenie poprowadzi: Mariusz Górniak – Praktyk z 12-letnim doświadczeniem, Wieloletni Starszy Inspektor Kontroli RIO. Główny księgowy jednostki budżetowej. Absolwent studiów podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej w zakresie Audytu, Nadzoru i Kontroli Zarządczej.

Zapisy na stronie: www.egitim.pl/kalendarz-szkolen/

 

Termin: 27 lutego 2017 r. (godziny 10:00-15:00). Białystok, Hotel 3 Trio, ul. Hurtowa 3.

Cena: 340 zł/osoba (10 % rabatu przy zgłoszeniu większej ilości osób z  jednostki).

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 lutego 2017 r.