Kluczową rolę w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi mają liderzy. To oni wyznaczają kierunek działania organizacji, pozyskują ludzi, aby zrealizować stawiane przed sobą cele.

Sukces organizacji najczęściej zależy od umiejętności i doświadczenia lidera.
Aby działania w organizacji były efektywne należy stosować przez lidera następujące zadania:

  • nie bać się wprowadzać zmian,
  • stworzyć wizję przyszłości i dzielić się nią z innymi,
  • pobudzać do współpracy i wzmacniać samoocenę zawodową współpracowników,
  • modelować strategię myślenia(planowanie),
  • stymulować i dopingować współpracownikom.
    Lider może odgrywać różne role, zależy to od jego zadań czy cech, wiąże się to również z zespołem.

Role lidera:

  • lider zadaniowy- skupia się na zadaniu, ma zdolność do organizowania i działania;
  • lider nawigator- koncentruje się na kierunkach i celach grupy;
  • lider emocjonalny- dba o członków grupy, wspiera, myśli o ich potrzebach.

Tak naprawdę w życiu lider pełni role wizjonera, stratega, organizatora i motywatora.

Lider oprócz zdolności menedżerskich powinien wyróżniać się: charyzmą, myśleniem z perspektywą, szybkością reagowania, otwartością na zmiany, ale musi być stanowczy i konsekwentny.

 

Źródła: http://www.sektor3.wroclaw.pl