Odbyło się już trzecie posiedzenie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.  Członkami zespołu byli: przedstawiciele Rady Miasta Białystok, organizacji pozarządowych, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz mieszkańcy.

Zgłoszono 122 projektów do Budżetu Obywatelskiego. Zanim jednak zostaną one przedstawione mieszkańcom muszą zostać zweryfikowane pod kątem formalnym, szczegółowym i ostatecznym. Oceny ostatecznej dokonuje Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego 2017. W trakcie trwania trzeciego spotkania, członkowie Zespołu dokonali, poprzez głosowanie, oceny ostatecznej 28 pierwszych projektów.

Dotychczas:

  • 5 projektów odrzucono ze względu na błędy formalne,
  • 4 projekty zostały wycofane przez wnioskodawców,
  • 3 projekty będą ponownie analizowane przez departamenty merytoryczne,
  • 7 projektów zostanie zarekomendowanych do umieszczenia na liście Budżetu Obywatelskiego 2017.

Następne posiedzenie Zespołu planowane jest na sierpień b.r., a do dnia 5 września ma zostać ogłoszona pełna lista projektów, które zostały zakwalifikowane i niezakwalifikowane do głosowania przez mieszkańców Białegostoku.