13 lipca 2016 r. Prezydent Miasta Białegostoku wydał zarządzenie (nr 698/16) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2016 r. pn.: Wsparcie osób bezdomnych poprzez ich aktywizację społeczną i zawodową. Zadanie wynika i mieści się w zakresie priorytetów zamieszczonych w Programie współpracy Miasta Białystok z NGO oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku  2016.

Na wsparcie realizacji zadania zostało przeznaczone 40 000 zł ze środków publicznych. Okres wykonania zadania został oznaczony od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 r. Jeśli chodzi o termin składania ofert to został on ustalony do dnia 4 sierpnia 2016 r.

Szczegółowych informacji mogą Państwo dowiedzieć się po pobraniu zarządzenia Prezydenta Miasta Białegostoku TUTAJ.