Role zespołowe

W każdym zespole możemy się spotkać z różnorodnością charakterów. Każdy charakter daje coś nowego dla zespołu. Opracowywaniem charakterów i podziałem ich na role zajął się Meredith Belbin. W swej teorii wyróżnił osiem ról:

Praktyczny organizator. Charakteryzuje się konserwatyzmem, jest praktyczny, kieruje się zdrowym rozsądkiem. Nie lubi nowych zmian, pomysłów.

Naturalny lider. Jest spokojny, zdyscyplinowany i pewny siebie. Skupia się na celach, dostrzega potencjał w ludziach. Zazwyczaj ma przeciętny poziom intelektualny i twórczy.

Człowiek akcji. Jest dynamiczny, lubi stawiać wyzwania. Nie lubi zastoju i braku efektywności. Czasami może się irytować, prowokować i budzić niepokój.

Siewca. Cechuje się indywidualnością, jest rozsądny i innowacyjny. Wyróżnia się bystrością, pomysłowością. Czasami może się rozmarzyć i ominąć praktyczne szczegóły.

Człowiek kontraktów. Jest błyskotliwy, towarzyski i aktywny. Potrafi kontaktować się z ludźmi, działać według logiki i reagować na wyzwania. Minusem jest że często ma słomiany zapał.

Sędzia. Charakteryzuję się rozwagą, brakiem emocji i ostrożnością. Potrafi oceniać, kieruje się rozsądkiem, jest dyskretna. Słabą stroną tej osoby jest brak zdolności do motywowania ludzi.

Człowiek grupy. Jest wrażliwy, delikatny, prospołeczny. Stara się wczuwać w ludzi, potrafi wzbudzić duch grupy. W sytuacjach kryzysowych jest niezdecydowany.

Perfekcjonista. Cechuje się dokładnością, sumiennością i zorganizowaniem. Zawsze się stara doprowadzić sprawy do skutku. Czasami zamartwia się drobiazgami.

Identyfikowanie ról zespołowych zazwyczaj polega na obserwowaniu umiejętności osób w działaniu, uzyskaniu informacji od ludzi z którymi współpracowali lub poddanie ich praktycznemu testowi poprzez wykonanie wspólnego przedsięwzięcia.

 

Źródła: http://www.sektor3.wroclaw.pl