Najistotniejszy wpływ na działalność i rozwój organizacji ma zespół.

Zarządzanie zespołem to zbiór działań skierowanych wokół budowania i rozwijania efektywnego zespołu organizacji, zaangażowanego w realizację jej misji oraz celów statutowych. Za zarządzanie zespołem odpowiada lider stowarzyszenia lub fundacji.

Zespół stanowią pracownicy, współpracownicy i wolontariusze. Są to ludzie z różnymi doświadczeniami, wartościami, wrażliwościami i emocjami. Od nich zależy stopień osiągania celów statutowych i oferowane korzyści dla odbiorów.

Elementy zarządzania zespołem w organizacji pozarządowej dotyczą:

– planowania rozwoju zespołu;

– zapewnienia integracji i współpracy;

– motywowania;

– monitorowania postępów;

– rozwoju wolontariatu.

Źródło: „ORGANIZACJA 2.0. Jak zarządzać organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą?”