Istotnym etapem rozwijania kompetencji zespołu jest analiza potencjału każdej osoby w organizacji. Co więcej, w ostatnich latach ocena pracownika/wolontariusza jest bardzo doceniana przez zarządzających organizacjami pozarządowymi.

Co to jest analiza potencjału pracownika/wolontariusza?

Analiza potencjału pracownika lub wolontariusza to weryfikacja jego zasobów oraz luk kompetencyjnych pod kątem realizacji określonych zadań w organizacji.

Jakie są metody oceny wolontariusza/ pracownika?

Najczęściej stosowane metody:

 • samoocena;
 • obserwacja;
 • testy psychologiczne;
 • rozmowy z pracownikiem/wolontariuszem.

Samoocena

Jedną z najprostszych i najczęściej używanych metod badania jest samoocena. Koncentruje się na opinii pracownika/wolontariuszy na temat wykonywanej pracy, umiejętności oraz pożądanych predyspozycji.

Obserwacja

Obserwacja też jest jedną z częściej stosowanych metod oceny potencjału w organizacjach pozarządowych, bo potrzebuje niskie koszty realizacji.

Pozwala ona zebrać cały szereg informacji, które można podzielić na dwie grupy:

 • zachowań pracownika w stosunku do wykonywanych obowiązków, w tym jakość pracy, terminowość;
 • relacji pracownika/wolontariusza ze współpracownikami, zespołem, klientami albo partnerami.

Testy psychologiczne

Testy psychologiczne mogą ułatwić proces budowania kompetencji kadry w organizacji. Najczęściej stosowane są testy osobowości i testy otwartości na zmianę, celem których jest badanie osobowości pracownika lub wolontariusza.

Rozmowa z pracownikiem/wolontariuszem

Rozmowa jest kolejną z metod służącą badaniu jego potencjału. Celem tego jest określenie aktualnych kompetencji danej osoby, posiadanych cech charakteru i umiejętności. Zebrane dane ułatwią i wspomogą proces rozwoju zespołu organizacji oraz pozwolą na budowanie specjalizacji poszczególnych osób.

Jakie korzyści daje analiza potencjału pracownika lub wolontariuszy?

Analiza potencjału daje wiele plusów:

 • możliwość poznania osobowości poszczególnych członków zespołu;
 • weryfikację poczucia odpowiedzialności pracownika/wolontariusza za powierzone zadania;
 • zbadanie odporności pracownika/wolontariusza na stres;
 • ocenę gotowości do podjęcia ryzyka;
 • możliwość lepszego zarządzania organizacją, planowania i realizowania działań.

Źródło: „ORGANIZACJA 2.0. Jak zarządzać organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą?”