Kontynuację i uszczegółowienie założeń strategii rozwoju organizacji stanowi planowanie operacyjne. Ono zwiększa szanse na terminowe i efektywne wdrożenie strategii rozwoju organizacji, dopracowuje realizację zadań oraz obniża liczbę konfliktów w stowarzyszeniu.

Głównie plany operacyjne stwarzają się, aby określić i uporządkować działania w okresie roku, dostosować zasoby do zakładanych zadań i efektywniejsze zarządzanie środkami w efekcie skutecznego wdrażania strategii rozwoju.

Szczególnie perspektywą czasową w planowaniu operacyjnym jest 12 miesięcy, w jakim można wziąć pod uwagę projekty oparte na działalności gospodarczej, realizacji celów statutowych oraz inicjatywy z partnerami.

Najczęściej w ramach procesu operacyjnego się formułują:

  • krótkoterminowe cele i zadania;
  • terminy realizacji poszczególnych wydarzeń;
  • środki finansowe potrzebne do realizacji poszczególnych zadań;
  • źródła finansowania planowanych działań;
  • osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania;
  • możliwe ryzyka.

Plany operacyjne stwarzają się na kilka sposobów. To są mogą być harmonogramy na arkuszach papieru, wpisane w kalendarze albo elektroniczne i tworzone on-line.

W praktyce planowanie działań jest obowiązkowe. Trzeba poświęcić kilka godzin na planowanie, żeby potem działalność organizacji była skuteczna i efektywnie osiągała swoje cele statutowe.

Źródło: „ORGANIZACJA 2.0. Jak zarządzać organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą?”