Rekrutacja jest wstępnym etapem zatrudnienia pracowników. To szczegółowy proces obejmujący szukanie, informowanie oraz przyciąganie kandydatów na określone stanowisko. Jej celem jest znalezienie wystarczającej liczby robotników, spośród których będzie można dokonać selekcji na określone stanowisko.

Z kolei selekcja tworzy ostatni etap rekrutacji i jest procesem zbierania informacji o kandydacie na pracownika. Zwyczajnie u kandydatów biorą się pod uwagę ich kwalifikację, umiejętności, mądrość, możliwości oraz doświadczenia.

Rekrutacja razem z selekcją ma dużą wartość pod kątem rozwoju organizacji oraz realizacji celów statutowych i rynkowych.

Na proces rekrutacji i selekcji składają się najczęściej etapy:

1) analiza potrzeb i braków kadrowych w organizacji;

2) określenie profilu kandydata na podstawie opisu stanowiska pracy;

3) udostępnienie informacji o naborze;

4) stworzenie listy kandydatów spośród otrzymanych aplikacji osób, które odpowiedziały na ogłoszenie i spełniają podstawowe wymagania stawiane kandydatom;

5) sprawdzenie informacji, w razie potrzeby kontakt z wcześniejszymi pracodawcami lub organizacjami;

6) selekcja osób spełniających wymagania wynikające z uprzednio sporządzonego profilu kandydata;

7) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej;

8) podjęcie decyzji o zatrudnieniu pracownika, w tym o formie zatrudnienia.

Rekrutacja może być prowadzona przy użyciu różnych kanałów i narzędzi:

  • dotychczasowi wolontariusze;
  • dotychczasowi pracownicy na innych stanowiskach;
  • Facebook;
  • ulotki;
  • plakaty;
  • ogłoszenia.

Rekrutacja jest elementem funkcjonowania organizacji wykorzystywanym w zależności od strategii rozwoju rzadko bądź nawet kilka razy w roku. Więc warto dobrze się do rekrutacji przygotować, bo zwiększy to szansę na pozyskanie odpowiedzialnego i racjonalnego pracownika.

Źródło: „ORGANIZACJA 2.0. Jak zarządzać organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą?”