Model BINGO uwzględnia specyfikę zarządzania organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność gospodarczą i bierze też pod uwagę takie obszary, jak rozwój i doskonalenie organizacji, zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, komunikowanie i kształtowanie relacji.

Z kolei zastosowanie modelu może pozwolić na:

  • podwyższenie efektywności i skuteczności funkcjonowania organizacji;
  • optymalizację zarządzania czasem;
  • profesjonalizację funkcjonowania organizacji pozarządowych;
  • szybkie reagowanie na zmiany w otoczeniu;
  • dostosowanie zarządzania do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej;
  • lepsze rozwiązywanie problemów społecznych;
  • rozwój działalności gospodarczej;
  • rozwój przedsiębiorczości społecznej;
  • rozwój sektora organizacji pozarządowych.

Model BINGO jest prostą koncepcją integracji elementów zapewniających stabilne podstawy rozwoju organizacji. Dzięki niemu można w szybki sposób zaplanować i sukcesywnie wzmacniać stowarzyszenie czy fundację w realizacji celów statutowych.

Największe trudności we wdrożeniu modelu BINGO związane są z podejściem i mentalnością osób zarządzających oraz członków stowarzyszeń czy rad fundacji, którzy mogą zbyt ostrożnie podchodzić do procesów zmian. Niemniej praktyka pokazuje, że większość organizacji jest otwartych na rozwój i dąży do bycia nowoczesnymi organizacjami, w czym model i może pomóc.

Źródło: „ORGANIZACJA 2.0. Jak zarządzać organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą?”